Menjadi Guru yang baik

Menjadi guru sebenarnya bukan hanya mentranfer ilmu kepada peserta didik, akan tetapi tugas terpenting adalah mendidik, menjadikan diri kita sebagai model berbagai hal bagai anak didk. makanya menjadi guru merupakan sebuah pekerjaan yang mulia yang merupakan lahan ibadah bagi kita. maka berbahagialah bagi kita yang memilih profesi kita sebagai guru. selamat. Iklan